... je nezbytnou součástí realizace každého projektu, který byl podpořen z veřejných prostředků, rozpočtu státní správy, samosprávy, z fondů v ČR, z fondů Evropské unie... 

      Pravidla povinné publicity projektu bývají přesně specifikována ve smlouvě a jsou nedílnou a velmi důležitou součástí hodnocení projektu a jsou také předmětem dokladování a kontroly. V naprosté většině realizací projektu musí být přispění viditelně označeno jak v průběhu, tak hlavně trvalou formou po ukončení realizace projektu. Provedení trvalého označení záleží jen na požadavcích ve smlouvě a může být od bronzové pamětní desky do památkové zóny v centru města, přes leštěnou nebo eloxovanou tabulku s frézovaným textem, tabuli s plnobarevnou laminovanou samolepkou, až po malé vinylové samolepky, kterými je označen každý jednotlivý pořízený předmět.

 

Neopracovaný odlitek (2012)  
Bronzová pamětní deska pro Galerii draka, Trutnov.
(Neopracovaný odlitek (2012) - finální vzhled při předání (2012) - stav v roce 2021.)

 

   


Reference:

Královéhradecký kraj
IROP
FATO holding
MmHK
MMR ČR
MŠMT ČR
město Trutnov